FORMULARZ REKLAMACJI

Aby zgłosić reklamację pobierz formularz w formacie pdf, wydrukuj i wypełnij: POBIERZ FORMULARZ PDF lub uzupełnij formularz poniżej, wydrukuj i podpisz

WYPEŁNIJ I WYDRUKUJ FORMULARZ ON-LINE:

Dodaj kolejny towar
Data
Podpis
Drukuj
Powered by jqueryform.com

Administratorem danych osobowych podanych w formularzach jest KJB Technik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-991 Warszawa ul. Kolumbijska 5 (dalej jako Serwis). Można się z nami skontaktować poprzez wiadomość na adres: serwis@kjbtechnik.pl lub pocztą tradycyjną. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym/serwisowym w związku ze złożeniem zapytania drogą mailową będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Serwisu, którym jest komunikacja z użytkownikiem strony. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym/serwisowym będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie, a później do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zapytaniem. Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Serwisu usługi zlecone takie jak usługi IT, prawne, księgowe oraz zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu z użytkownikiem.

Adres: ul. Kolumbijska 5
01-991 Warszawa
Dystrybucja: biuro@kjbtechnik.pl Serwis: serwis@kjbtechnik.pl Telefon: 22 /865 - 58 - 00